Archive for the ‘Mężczyźni którzy nie potrafią dochować wierności’ Category

Kim są niewierni mężczyźni?

Trudno jednoznacznie określić, jacy mężczyźni nie potrafią dochować wierności. Badania potwierdzają, że mogą być mło­dzi, w średnim wieku, a nawet podstarzali. Ostatnio prasa do­niosła o rozpadzie osiemnastoletniego związku potentata branży kosmetycznej, Martina Revsona, oraz jego żony, Eleanor, która twierdziła, że Revson – liczący sobie lat siedemdziesiąt siedem – miał romans z dużo młodszą od siebie […]

Czy AIDS nie stanowi dla nich hamulca?

Z rozmów, jakie prowadziłam, jasno wynika, że mężczyźni doskonale zdają sobie sprawę z zagrożenia AIDS, lecz ich zachowanie nie zawsze stoi w zgodzie z tym, co wiedzą. Wia­rygodne ankiety przeprowadzone wśród Amerykanów wykaza­ły, że nie pochwalają niewierności, tymczasem większość mę­żów zdradza swe żony. Rozmawiałam z mężami, dla których AIDS rzeczywiście stanowi hamulec. Przyznają że mogliby […]