Chce się wyrwać

Czasem mężczyzna nawiąże romans i wręcz stara się, by partnerka się o nim dowiedziała, bo chce zakończyć związek, a nie potrafi się zdobyć na jasne postawienie sprawy. Próbuje sprowokować kobietę do powiedzenia: ?Z nami koniec” albo ?Wynoś się!”

Z waszego związku zniknęły romantyczne porywy.Badania opublikowane w Psychology Today wykazały, że romantyczny związek gwarantuje monogamia. Jeśli między wami istnieje element romantyczności, może on uchronić wasz związek przed niewiernością. Okazało się, że romantyczni mał­żonkowie są mniej skłonni do zdrad niż inni mężowie. Morton Hunt w swoim studium The Affair zwrócił uwagę, że poszuki­wanie romantycznych porywów, które nie przetrwały w waszym związku, często stawało się pretekstem do wiązania się z innymi kobietami.

Twoje małżeństwo jest udane.

Może cię zaskoczyć, że udany związek bynajmniej nie stano­wi gwarancji wierności. Liczne badania wykazują że mężczyźni mają romanse, nawet jeśli uważają swoje żony i małżeństwa za cudowne. Morton Hunt stwierdził, że 50 procent wiarołomnych małżonków uważało swe małżeństwa za szczęśliwe. Na podsta­wie opublikowanych w ?American Journal of Sociology” wyni­ków badań nad żonatymi mężczyznami wdającymi się w prze­lotne związki seksualne z przypadkowo spotkanymi, wolnymi kobietami, można stwierdzić, że ci mężczyźni zwykle byli ogromnie oddani rodzinie. Swoje małżeństwa określali jako udane. Shirley Glass i Thomas Wright po przeprowadzeniu badań nad związkami pozamałżeńskimi w 1985 roku odnotowa­li, że 56 procent mężczyzn wdających się w romanse uważało, że ich małżeństwa są udane.

Jeśli jesteś żoną mężczyzny, który uważa się za szczęśliwego męża, nie będzie ci łatwo zrozumieć, dlaczego miał romans. Kobiety po prostu nie zdają sobie sprawy, jak płytko i bezoso­bowo mężczyzna potrafi podchodzić do kontaktów seksualnych i trudno im uwierzyć, że mąż romansuje na boku, a jednocześ­nie gra rolę czułego męża. A mimo to właśnie tak postępuje wielu mężów.

Jak widać ze wszystkich powyższych stwierdzeń, mężczyźni pod wieloma względami znacznie różnią się od kobiet. Teraz pokażę ci, dlaczego mężczyzna tak często cię zaskakuje oraz uświadamia ci, że zgoła odmiennie traktujecie wasz związek i seks.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.