Pije albo używa narkotyków

Wśród pijących i używających narkotyków mężczyzn ogromny procent zdradza swoje partnerki. Najczęściej zdradzają pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Ponad 90 procent mężczyzn uzależnionych od takich czy innych podbojów seksu­alnych ma również problemy z trunkami lub środkami odurza­jącymi.

Przechodzi ciężki okres.Wielu mężczyzn traktuje seks jak relanium – jako środek zmniejszający napięcie w okresach, gdy życie staje się trudne i pełne zagrożeń. Niepokój często przybiera formę napięcia seksualnego i tacy mężczyźni w chwilach kryzysu muszą na­tychmiast pójść do łóżka z kobietą. Najczęstsze źródła stresu, który rozładowuje się romansem, to, oprócz narodzin i śmierci, przeprowadzki, zmiana ról w małżeństwie (na przykład żona idzie do pracy, od męża oczekuje się, że przejmie część obo­wiązków domowych), opuszczanie domu przez dzieci, zmiana pracy, przejście na emeryturę.

Dla innych mężczyzn, dla których zdrada jest sposobem uporania się ze stresem, to po prostu element doskonale spraw­dzonego, od lat stosowanego schematu, niekoniecznie związa­nego ze stresem. Ci mężczyźni przyzwyczaili się, że seksem uciszają wszelkie niepokoje i dlatego sięgają poń jak inni po kieliszek, by poprawić sobie nastrój. Rozdrażni ich jakiś dro­biazg, a już wychodzą na ulicę i zaliczają kolejny numerek.

Jesteś bardzo otyła.

Twoje najgorsze podejrzenia mogą okazać się uzasadnione. Ralph Johnson przebadał sześćdziesiąt ankiet z poradni rodzin­nej i stwierdził, że jednym z najczęściej powtarzających się powodów, dla których mężczyźni zdradzali, było to, że ?mał­żonka wyjątkowo przybrała na wadze”. Mężczyzna nie może pogodzić się z tym, że jego żona przytyła po ślubie. Czuje się oszukany – nie taka byłaś, kiedy prowadził cię do ołtarza.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.