Czy jest gotów pozwolić się tobie zmienić?

Najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest, by mężczyzna pogodził się z faktem, że przyjmujesz na siebie inną rolę. Zazwyczaj partnerzy tkwią w rolach, jakie przyjęli w swoich związkach. Na przykład twój mąż przyjął rolę silnego, odpowie­dzialnego mężczyzny, podczas gdy ty jesteś pokorną, słabą kobietką albo ty zawsze pragniesz poczucia większej więzi, a on nieustannie ucieka; czy też ty jesteś tą kompetentną która trzyma dom w garści, on zaś pozostaje bierny i pozwala ci robić, co zechcesz. Elementem odbudowywania związku, który boryka się z trudnościami, jest zmiana ról, tak by, na przykład, partner, który przyjął rolę bezradnego, nauczył się samodzielności, a ten silniejszy na to mu pozwalał. Musi akceptować to, że zaczniesz inaczej się zachowywać.

Czy jest gotów rzucić picie lub narkotyki, jeśli przyczyniły się one do jego niewierności?

Jeśli po zażyciu narkotyków czy po alkoholu traci władzę nad sobą i twierdzi, że przez to cię zdradził, albo jeśli należy do tych mężczyzn, którzy wypiwszy o jednego za dużo zawsze przysta­wiają się do kobiet, jedynym sposobem, by pozostał ci wierny, jest trzymanie go z dala od używek.

Wszystkie te warunki wstępne (z wyjątkiem rzucenia kochanki) odnoszą się również do ciebie, dlatego jeszcze raz przeczytaj ten rozdział, by upewnić się, czy TY jesteś gotowa zrobić rzeczy, których oczekujesz od męża. Żadne z was nie powinno popełniać błędu, polegającego na tym, że żąda od drugiego, by się zmieniło, podczas gdy samemu obstaje się niezmiennie przy swoim.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.