Czy jest gotów pracować nad waszym związkiem ?

Wielu ludzi wyobraża sobie, że zmiana ich wzajemnego stosunku do siebie nastąpi w cudowny sposób; gdy tylko tego zapragną. Tam gdzie mieliśmy do czynienia ze zdradą może się tak stać tylko wtedy, gdy oboje małżonkowie są gotowi poświę­cić czas i włożyć mnóstwo trudu, by w pełni do siebie wrócić. Mężczyzna musi uznać to za kwestię priorytetową, co oznacza, że niezależnie od tego, ile czasu i wysiłku poświęcał karierze zawodowej, musi znaleźć czas i energię, by wspólnie z tobą uleczyć rany i pracować nad tym, by wasze życie stało się lepsze i miało szansę na przyszłość.

Niektóre pary zakładają że wystarczy, by mężczyzna rzucił kochankę. Oto jedyne, co należy zmienić. Oboje oddychają z ulgą i uznają kryzys za zakończony. Tymczasem to wyłącznie półśrodek, bowiem żadne z nich nie zastanowiło się nad proble­mami, które doprowadziły do zdrady, ani nie rozważyło, jakich zmian muszą dokonać w sobie i w swoim związku. Na dobrą sprawę ich postępowanie sprowadziło się do wepchnięcia wła­ściwego problemu, który przyczynił się do mężowskiej zdrady, pod łóżko, a to tylko zwiększa prawdopodobieństwo, że sytu­acja się powtórzy.

Czy potrafi oddać władzę?

Mężczyzna, który zawsze musi panować nad sytuacją nikłe rokuje nadzieje; uważa, że zawsze musi wydawać rozkazy, które następnie są wykonywane, zawsze musi postawić na swoim – niemożliwa jest wtedy giętkość, bez której nie ma mowy o ratowaniu związku.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.