Czy jest gotów się zmienić?

Nie zmusisz drugiego człowieka, by się zmienił. Coś musi sprawić, by on sam tego zapragnął. Może to, że choć cię zdradził, nigdy nie czuł się dobrze, prowadząc podwójne życie. Albo wraz z upływem lat dojrzał i dopiero teraz pragnie swoje uczucia złożyć w jednej osobie i pogłębić swój związek z tobą. Lub uświadomił sobie, że wszystkie jego dotychczasowe związ­ki się rozpadły, że na dłuższą metę nie potrafił się do nikogo naprawdę zbliżyć i z tego powodu jest teraz ogromnie nie­szczęśliwy. Czasem tym czynnikiem jest po prostu obawa, że może cię utracić, i zdaje sobie sprawę, że aby do tego nie doszło, musi się zmienić. A może po paru przygodach uświa­domił sobie, że więcej łączy go z tobą niż z tamtymi kobietami i że pod wieloma względami je przewyższasz. Niezależnie od tego, co staje się tym bodźcem, w sercu twojego partnera rodzi się pragnienie skończenia ze zdradą i oszustwem, pozostania z tobą bycia ci wiernym; chce się zmienić tak, by to stało się możliwe.

Czy ceni wierność, nawet jeśli nie zawsze jej dochowywał?

Niektórzy mężczyźni uważają, że związek z jednym partne­rem mogą mieć papużki-nierozłączki, lecz z pewnością nie oni. Większość uważa to za ideał, który pragnęliby osiągnąć, lecz, z takich czy innych powodów, nie potrafią. Twój mężczyzna musi dostrzegać w monogamii coś wartościowego, inaczej nig­dy się nie zmieni i nie stanie się wierny.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.