KSIĄŻĄTKA

Mężczyzna, którego nazwiemy księciem, zawdzięcza to mia­no swojej matce: kobiecie, którą mąż głęboko rozczarował, która uważała, że wiele jej potrzeb nie zostało zaspokojonych. Często mąż sprowadzony jest do roli woła roboczego, lecz żona uważa, że brak mu wrażliwości, kultury, trudno z nim nawiązać kontakt.

Taka kobieta, gdy wyda na świat syna, traktuje go niczym bóstwo i przelewa nań całą miłość i wyłącznie na niego kieruje uwagę. Dostaje, czego tylko zapragnie, a wszystko, co najlepsze nie jest jeszcze wystarczająco dobre. Matka staje się jego służką, a on nadmiernie od niej uzależniony. Przez całe życie matka i syn pozostają uczuciowo związani.

Ponieważ matka traktowała syna jak zbawcę, on sam zaczął uważać siebie za boski dar dla rodu kobiecego. A skoro matka dała mu wszystko, żadna kobieta nie zdoła jej dorównać. Nigdy nie zdołasz ogarnąć rozumem głębi jego wspaniałości ani ofia­rować tego, na co zasługuje.

A jego potrzeba uwagi i uczucia jest niezwykła. Żadnej kobiecie nie uda się wypełnić tego zbiornika bez dna, toteż taki osobnik często szuka zaspokojenia podwajając uwielbienie – zawsze utrzymując równocześnie dwa związki, a często nawet więcej. W ten sposób książę otrzymuje wystarczającą do prze­życia dawkę miłości i uwagi. Może hulać w kawalerskich cza­sach, ale zasadniczo dąży do małżeństwa, ponieważ matka od początku mu wpajała, że jest to cel, do jakiego powinien zmierzać. Wierność to inna cnota, na jaką kładła nacisk.

Dlatego też książę może początkowo dochowywać wierności – nawet gdy jest kawalerem – lecz wkrótce uzna, że z takiego czy innego powodu nie jesteś go godna, więc rzuca cię i zaczyna się spotykać z innymi.

W końcu, raczej w późnym wieku, książę spełnia oczekiwa­nie matki i się żeni. Jeśli uda mu się dochować wierności w małżeństwie, to tylko dlatego, że cały wysiłek skupia na zdobyciu eksponowanej pozycji w świecie interesu i w ten sposób sublimuje pożądanie seksualne. Równie często książę- -małżonek zaczyna czuć się niedoceniany przez żonę i we współczesnym świecie poprawia swoje samopoczucie wdając się w romanse. Ale ponieważ postępuje wbrew wpojonym mu zasadom, nęka go poczucie winy. W swoich marzeniach książę stwierdza, że sytuację rozwiązałoby twoje przyzwolenie na jego niewierność. Ale przecież na ogół żeni się z tradycjonalistką, która za nic by czegoś takiego nie zaaprobowała, toteż zwykle nawet nie porusza tej kwestii. I tak dalej ciągnie swe potajemne związki, zmagając się z wyrzutami sumienia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.