Przestań go karać

Kobiety karzą mężczyzn na najróżniejsze sposoby. Oto naj­bardziej przez nie ulubione: okazywanie chłodu, nie dopusz­czanie do rozmowy i odpowiadanie monosylabami – ?kuracja ciszą”; przyjęcie postawy ?nie dotykaj mnie” albo odmowa współżycia; niepowiedzenie ani jednego dobrego słowa, choćby stawał na głowie, by ci się przypodobać; odrzucanie prób pogodzenia. Jeśli zbyt długo będziesz przyjmować taką wynio­słą postawę, twój mąż w końcu jeszcze bardziej się od ciebie odsunie i w ostatecznym rozrachunku twoja broń obróci się przeciwko tobie.

Nie wypominaj mu zdrady przy każdej kłótni albo ilekroć czegoś od niego chcesz

Niezależnie od tego, co wywołało kłótnię – czy jego bałaganiarstwo, czy twój obyczaj zostawiania włosów w umywalce – niektóre kobiet uważają że zdrada męża dostarczyła im karty atutowej, którą posługują się we wszelkiego rodzaju zatargach. Inne wyciągają niewierność na światło dzienne, ilekroć czegoś chcą. ?Po tym wszystkim, co mi zrobiłeś, jesteś mi to winien”, tak można by najkrócej ująć ich postawę. Nie wymachuj mu przed nosem niewiernością przy byle okazji. Nie wykorzystuj jej jako elementu walki, jako taktyki, która zapewnia ci zwycię­stwo, usadza mężczyznę albo daje ci możliwość zdobycia, czego tylko zapragniesz.

Nie łudź się, że jeśli sami dzieciom nie powiecie, one o niczym nie będą wiedziały

Dzieci zawsze wiedzą nawet jeśli zrobisz wszystko, co w twojej mocy, by ukryć przed nimi prawdę. Jeśli romans albo kryzys przezeń wywołany nadal trwają nie wmówisz im, że nic złego się nie stało, skoro one wyraźnie czują, że jest inaczej. Przyznaj, że ty i tato macie w tym momencie problemy, ale staracie się je rozwiązać. Jeśli masz nastoletnie dzieci, nie próbuj wciągać ich jako swoich sprzymierzeńców do rozrachunków z mężem. Możesz w ten sposób wyrządzić im ogromną krzyw­dę, a jej emocjonalne skutki będą odczuwać przez całe życie.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.