EROTYZM TAJEMNICY

Nim zakończę problem niewierności mężczyzn, którzy widzą w swych partnerkach matki, chciałabym zwrócić uwagę na inne, związane z tym zjawisko dotyczące romansów. Wielu mężczyzn podnieca tajemnica. Już fakt, że robią z kobietą coś w ukryciu, jest dla nich równie erotyczny jak sam stosunek seksualny.

- Nic bardziej mnie nie podnieca – wyznał mężczyzna, który nieustannie zdradzał swoje partnerki – jak to, że dzielę jakąś tajemnicę, o której nikt poza nami nie wie. Samo przebywanie z kobietą o czym nie wie ani moja żona, ani jej mąż.

Za tym podniecającym działaniem tajemnicy kryją się trzy rzeczy: po pierwsze mężczyzna czuje, że ukrywa coś przed mamusią – tobą – i jak u wielu małych chłopców budzi to w nim rozkoszny dreszczyk; stanowi to pragnienie potwier­dzenia swej niezależności, gdy czuje się od ciebie uzależnio­ny. Po drugie, tajemnica łączy się z erotycznym pobudze­niem, jakie osiąga się przy masturbacji. Podczas samogwałtu potężnej rozkoszy seksualnej często towarzyszy poczucie wi­ny – to samo uczucie, które wielokrotnie pojawia się w nie­legalnych związkach. Po trzecie, ponieważ wiele dzieci zasta­nawia się, co rodzice robią za zamkniętymi drzwiami, seksu­alność łączy się dla nich z czymś ukrytym, co wzbudza domy­sły – i może także tym, co mali chłopcy w okresie edypalnym, między piątym a szóstym rokiem życia, pragnęliby móc robić ze swoimi mamusiami. Poprzez potajemną przygodę mi­łosną mężczyzna symbolicznie staje za owymi zamkniętymi drzwiami i podniecenie, jakie ze sobą ona przynosi, może być ogromne, rozkoszne, opiera się bowiem na bardzo wczesnych, prymitywnych uczuciach seksualnych, którymi obdarzał bliską mu osobę.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.