CO POWSTRZYMUJE MĘŻCZYZN

Gdyby nie postawa kobiet, niewiernych mężczyzn byłoby znacznie więcej, niż jest. Mogą tego nie rozumieć, może to im się nie podobać, lecz z pewnością zdają sobie sprawę, że kobieta oczekuje wierności. Oczywiście, dla wielu mężczyzn dochowa­nie wierności to kwestia honoru, jednak dla większości znacznie większą rolę niż moralność odgrywa strach przed utratą waż­nych dla nich kobiet czy strasznymi konsekwencjami grożącymi ich związkowi. To lęk sprawia, że są wierni.

Wystarczy spojrzeć na zachowanie mężczyzn, których nie hamują kobiety – mężczyzn w związkach homoseksualnych – by przekonać się, że zdrada jest tam czymś powszechnym. Wyniki badań nad amerykańskimi związkami, przeprowadzone przez Philipa Blumsteina i Peppera Schwartza, wykazują, że 90 procent gejów zdradza partnera między drugim a dziesiątym rokiem ich związku. Tak jak zachowanie mężczyzn homoseksu­alistów stanowi odbicie ogólnomęskiej postawy, tak związki lesbijskie ukazują kobiecą naturę: monogamię ceni się tam wysoko i najczęściej dochowuje się wierności jednej partnerce.

W swoim słynnym raporcie Kinsey napisał, że ?większość mężczyzn zwykle natychmiast pojmuje, czemu mężczyzna ma na ogół ochotę na pozamałżeński stosunek płciowy…” Idąc tym samym tropem Blumstein i Schwartz wysnuwają wniosek, że niewierność w męskich środowiskach homoseksualnych dlatego jest tak powszechna, że mężczyźni rozumieją swoją potrzebę odmiany i ulegają jej, przynajmniej do pewnego stopnia. Nie powstrzymuje ich najsilniejszy hamulec, który działa w związ­kach heteroseksualnych – to znaczy kobieta.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.