W JAKIM STOPNIU ZDRADA MOŻE URATOWAĆ WASZ ZWIĄZEK

To dziwne, lecz czasami, gdy mężczyźnie naprawdę zależy na kobiecie, romans pomoże mu utrzymać związek. Niektórzy mężczyźni w chwili rozpoczęcia romansu uważają żonę za wroga – to ten oprawca, który odkrywszy prawdę o jego postęp­kach, pozbawiłby go wolności albo i czegoś innego, bardziej namacalnego. Tacy mężczyźni, którzy traktują żony jak sumie­nie wymierzające karę, zdradzając je, oddalają się, stają się obojętni. Istnieje jednak inny typ mężczyzn, którym związek pozamałżeński pomaga rozładować niepokój przed bliskością, dzięki czemu w domu stają się bardziej otwarci, bardziej seksu­alni, niż są wtedy, gdy dochowują partnerce wierności. Choć przekonałam się, że dotyczy to małżeństw o różnym stażu, wyniki pewnych badań wskazują że sprawdza się to szczególnie w wypadku starszych małżeństw. Mężowie z tych związków twierdzili, że romans przyczynił się do umocnienia więzi uczu­ciowej oraz satysfakcji erotycznej.

Sam, dentysta z Miami, przypisuje to paradoksalne rozwią­zanie lękowi przed bliskością. Spytałam go, od kiedy zaczął zdradzać żonę. Roześmiał się i wyznał, że miał stosunek seksu­alny w noc przed ślubem – czyli w chwili, gdy mężczyzn borykających się z problemem więzi uczuciowej ogarnia naj­większa panika.

- Dzięki romansom nie czuję się osaczony – wyjaśnił. – Mogę okazywać w domu większą troskę, miłość. Nie wiem, jak bym się zachowywał, gdybym ich nie miał. Zawsze bardzo się pilnuję, żeby się nie wyeksploatować, gdy jestem z inną kobietą bym jeszcze tej samej nocy mógł kochać się z żoną. Nie chcę jej zrobić zawodu.

Niektórzy wiarołomni mężowie wyznali, że specjalnie po­wstrzymują orgazm i ejakulację w stosunkach z kochanką, by móc przeżyć to z żoną.

- Czułbym się winny, gdybym wrócił do domu i nie posiadł żony – stwierdził jeden.

Tego rodzaju rozwiązanie jest znacznie bardziej skompliko­wane, niż z pozoru wygląda, bowiem chociaż dzięki romansowi mężczyzna jest szczęśliwszy, bardziej otwarty na żonę, równo­cześnie jednak się od niej dystansuje, gdyż ukrywa przed nią ważny rozdział swego życia. Jeśli coś trzeba trzymać w tajemni­cy, należy również ostrożnie omijać pewne tematy ani nie przyznawać się do określonych uczuć.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.