WAHANIA POTRZEB EMOCJONALNEJ BLISKOŚCI

Czasem romanse wieku średniego, które już wcześniej opisa­łam, zaczynają się, ponieważ mężczyzna, który wcześniej pra­gnął zachować dystans w małżeństwie, teraz przekonuje się, że pragnie większej więzi. Doświadczenia życiowe nauczyły go pokonywać wewnętrzny lęk lub jest gotów zmagać się z boles­nymi problemami. Albo też, jak wielu mężczyzn w tym wieku, dojrzał i jego potrzeba bliskości wzrosła. Stwierdza, że jest gotów do bliższego kontaktu. Często jednak wybrał sobie na żonę kobietę, która również boryka się z podobnymi problema­mi i wcale nie chce zmieniać dotychczasowego układu. Nie odpowiada na jego próby zbliżenia się, uporania się z tym, co ich trzymało daleko od siebie. Kończy się to tym, że nawiązuje romans, gdzie znajdzie głębię porozumienia i szczerość. Tego rodzaju romanse są niebezpieczne, bowiem jeśli mężczyzna w kimś innym odnajduje to, czego szukał, może dłużej już nie wytrzymać w domu, w którym tego jest pozbawiony.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.